حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

برپایه گزارش دریافتی  اعتراضات شبابه مردم سنندج محلات مختلف سنندج، کرج و تهران در شب جمعه 14 بهمن ماه با شعاردهی، شعارنویسی، تخریب نمادهای حکومتی و راهبندان همچنان ادامه داشت.

براساس ویدوهای ارسال شده به بخش خبری تلویزیون کومه له و حزب کمونیست ایران، جوانان مبارز سنندج در برخی محلات از جمله محله فرح، با روشن کردن آتش و سردادن شعارهای ضد حکومتی از جمله “مرگ بر دیکتاتو” برعزم خود برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی تاکید کردند. جوانان آزادیخواه در مشکین دشت کرج با شعارنویسی فضای منطقه را انقلابی کردند. در مناطق مختلف تهران از جمله شهرک اکباتان، نارمک، محله ۱۵ خرداد، میدان صاقیه و ستارخان نیز مردم شعارهای انقلابی سردادند. همچنین کارزار پاکسازی نمادهای رژیم  از سطح شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد.