حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات مردمی در شیراز

روز چهارشنبه 29 آبانماه، برای ششمین روز متوالی بار دیگر شهروندان مبارز شیراز به خیابان آمدند و علیه دولت شعار سردادند.

برپایه گزارش منتشره و به گفته شاهدان عینی، شیراز حالت جنگی دارد به طوریکه طی روزهای گذشته نیروهای رژیم با استفاده از هلی‌کوپتر  به مردم معترض این شهر تیراندازی کردند. نهادهای دولتی و مدارس در شیراز کماکان تعطیل‌اند و در برخی از محله‌های شهر  نیروهای دولتی و امنیتی به طور گسترده حضور دارند و تجمعات بیش از دو نفر را به شدت سرکوب می کنند.