حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات کارگران راه آهن 

صبح روز سه شنبه 4 شهریور ماه جمعی از کارگران راه آهن خط ورامین ، پیشوا و گرمسار، نسبت به پرداخت نشدن حقوق های معوقه خود، اعتراض کرده و از حرکت قطار جلوگیری کردند.

برپایه گزارش منتشره این کارگران ابتدا برای اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و بیمه هایشان دست از کار کشیده و در محل کارشان تجمع کردند. سپس به دنبال عدم پاسخگویی مسئولان شرکت تراورس و بی تفاوتی مسئولان راه آهن، با تجمع روی ریل، جلوی حرکت قطار را گرفتند. این کارگران معترض اعلام کردند که تا پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهند داد.