حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد

کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد بار دیگر روز شنبه 26 مهر ماه  به همراه اعضاء خانواده های خود در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم تبدیل وضعیت و وعده های دروغین مسئولان استان و شهرستان مقابل شهرداری شهرستان و استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

کارگران معترض می گویند، قرارداد کاری ندارند و خواهان پایان دادن به نداشتن امنیت شغلی با عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند. خانواده های حاضر در تجمع نیز نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در چارچوب مقابله با بیماری کووید 19 ازجمله عدم توزیع ماسک های فیلتردار اعتراض کردند. در جریان این تجمع مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های استان ورئیس شورای شهر بجنورد در میان تجمع کنندگان حاضر شده و همانند روزهای گذشته  وعده رسیدگی به خواسته های کارگران را دادند.