حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدالله

صبح روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه برای شانزدهمین روز متوالی کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

این کارگران که حدود ۴۰ نفر می باشند از شانزده روز پیش تاکنون با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان  و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود شدند، ولی تاکنون هیچ مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. گفتنی است حقوق اسفند و فروردین کارگران فضای سبز شهرداری کوت‌عبدالله پرداخت نشده است ضمن آن که سنوات سال ۹۸ را نیز دریافت نکرده‌اند.