حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراضات کارگران هفت تپه

صبح روز چهارشنبه 18 تیر ماه  اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی با تجمع مقابل فرمانداری ،راهپیمایی در سطح شهر شوش وحضور تعدادی ازاعضای خانواده های کارگران ادامه پیدا کرد.

کارگران معترض هفت تپه با برافراشتن پلاکاردها، ایراد سخنرانی و سردادن شعارهایی از جمله “درود بر کارگر مرگ برستمگر” و “کارگر هفت تپه ایم گرسنه ایم گرسنه” خواستار پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه،پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی با تعیین تکلیف نهایی با خصوصی سازی و بازگشت بکار همکاران اخراجی خود شدند. آنها همچنین  با سردادن شعار  “همشهری حمایت حمایت”خواهان حمایت اهالی شهرشوش وحومه از مبارزاتشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان شدند. گفتنی است وزارت کار و قوه قضائیه رژیم با تهدید کارگران هفت تپه در صورت ادامه اعتراضات، اعلام کرده است، کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند.