حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران شهرداری الوند

حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شهرداری الوند در استان قزوین  روز سه شنبه 15 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت 2 تا 4 ماه دستمز معوقه خود برای دومین روز متوالی دست به تجمعزدند.

کارگران شهرداری الوند استان قزوین در این خصوص گفتند: آنها نزدیک به ۳۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز هستند که به صورت قراردادی و پیمانکاری در قسمت‌های مختلف ستادی و خدماتی شهرداری الوند مشغول به کار هستند. این کارگران می گویند مقامات شهرداری از پرداخت 2 ماه دستمزد کارگران خدماتی و  4 ماه دستمزد کارگران فضای سبز خودداری می ورزند. به گفته کارگران علاوه بر دستمزدهای معوقه، چندین ماه حق بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.