حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران شهرداری سی سخت

کارگران شهرداری سی‌سخت  روز چهارشنبه 2 بهمن ماه بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه از دستمزدهای معوقه خود تجمع کردند.

به گفته کارگـران شهرداری سی‌سخت، حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری سی‌سخت به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که تقریباً از خرداد ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدی‌شان به تأخیر افتاده است. این کارگران با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در شهرداری سی‌سخت پاسخگوی مطالبات پرداخت نشده کارگران نیست، در ادامه گفتند: سال‌هاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتش‌نشانی به سختی کار می‌کنیم و در تمام این سال‌ها، شهردارانی که مدیریت شهری را برعهده می‌گیرند، در مقام کارفرما به تمامی تعهدات مزدی خود عمل نکرده‌اند.