حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران شهرداری کلاله

روز یکشنبه 15 تیر ماه برای چندمین بار، جمعی از کارگران شهرداری کلاله در استان گلستان در اعتراض به عدم پرداخت  چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که زیر نشر شرکتهای  پیمانکاری “پردیس نیرو” و “پسماند”  در حال کار می باشند در خصوص مطالبات خود می گویند، با احتساب طلب کارگران شهرداری کلاله از پیمانکاران شرکت پردیس نیرو و پسماند استان گلستان، این کارگران بیش از 800 میلیون تومان از پیمانکاران شهرداری کلاله طلب دارند و علیرغم وعده و وعیدهای مدیرعامل شرکت پیمانکاری پسماند گلستان بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران، مطالبات گذشته و همچنین حقوق ماهیانه سال جدید شان  تاکنون پرداخت نشده است.