حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران هفت تپه

روز چهارشنبه 29 مرداد ماه کارگران هفت تپه برای شصت و ششمین روز متوالی در راه دست یابی مطالباتشان مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند.

در جریان این تجمع، کارگران هفت تپه همچون روزهای دیگر با حضور در مقابل درب فرمانداری شوش اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهند داد. به گفته کارگران هفت تپه، ‌آنها در این مدت نشان داده‌اند که هفت تپه  زنده است و همچنان در برابر انواع فشارها و توطئه‌های دولتی تا دستیابی به مطالباتشان ایستاده‌اند.