حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران پتروشیمی رازی

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، کارگران شرکت پتروشیمی رازی  در بندر ماهشهر که از روز دوشنبه 4 بهمن  اعتراض خود را به اخراج تعدادی از کارگران توسط مدیریت شرکت آغاز کرده بودند کماکان در اعتصاب به سر می برند.

کارگران پتروشیمی رازی دوشنبه ۱۱ بهمن در حالی که شعار می‌دادند «کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» در شرکت راهپیمایی کردند و خواستار بازگشت به کار ۸ تن از همکاران خود شدند. به گفته معترضان، کارفرما به جای پاسخگویی به مطالبات کارگران شامل افزایش حقوق، برخورداری از بیمه درمانی تکمیلی، بهبود شرایط کار و کیفیت غذا، از پنج تن از کارگران به اتهام «اخلال در نظم محیط کار» به اداره کار شکایت کرد و حراست شرکت نیز مانع ورود این کارگران به محل کار شده است.