حزب کمونیست ایران

استمرار اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش

اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به عدم پرداخت سه ماه مطالبات مزدی و عیدی پایان سال خود روز شنبه ششم اردیبهشت ماه برای چندمین روز متوالی همچنان ادامه داشت.
بعد از تعطیلات رسمی نوروز، کارفرمای کارخانه آب‌معدنی داماش، به این کارگران که با احتساب عیدی سال ۹۸، چهار ماه مطالبات مزدی دارند، وعده پرداخت مطالبات آن‌ها را داده است؛ اما تا امروز انجام نشده است. به گفته کارگران معترض، مطالبات آنها شامل حقوق اسفند و عیدی سال ۹۸ به همراه حقوق فروردین ماه سال جاری است. این کارگران می گویند در صورتی که کارفرما مطالبات آنها را پراخت نکند دست به اعتصاب خواهند زد.