حزب کمونیست ایران

استمرار اعتصاب و تجمع کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد

تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری خرم آباد در اعتراض به عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق که از روز دوشنبه ۴ اسفند ماه  شروع شد، همچنان ادامه دارد.

کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۳ خرم‌آباد  از روز دوشنبه در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی به دلیل بکارگیری زندانیان و خطر اخراج از کار و همچنین پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق، دست به اعتصاب زدند و تجمعاتی را در برابر استانداری، شهرداری و شورای شهر برگزار کردند. اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. یکی از کارگران می گوید: اخیرا شهرداری کار بخش فضای سبز منطقه ۳ را به سازمان زندان‌ها تحویل داده و قرار است همه کارگرانی که در این بخش مشغول به کار بودند اخراج و افراد زندانی جایگزین آنها شوند.