حزب کمونیست ایران

استمرار اعتصاب کارگران شرکت استارباکس آمریکا

کارگران شرکت استارباکس آمریکا از روز یکشنبه هفته جاری تاکنون در پنج شهر ایالت فیلادلفیا دست به اعتصاب زده اند.

این اعتصاب نامحدود تا پایان هفته در اعتراض به آنچه «کمپین غیرقانونی تخریب اتحادیه‌ها توسط شرکت» خوانده شده، برپا شد. کارگران شرکت استارباکس به قوانین داخلی و آیین‌نامه‌های جدیدی که عضویت در اتحادیه‌ها و حق اعتصاب را ممنوع می‌کند، اعتراض کردند. گفتنی است، کارگران شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ آمریکا مانند والمارت، استارباکس و آمازون از اولین شرکت‌های بزرگی بودند که باوجود فقدان اتحادیه کارگری، خود به صورت خودجوش در دوران همه گیری کرونا تشکیل اتحادیه داده و بر سر مسائلی مانند دستمزد و قراردادها اعتصابات و اعتراضات متعددی را انجام دادند.