حزب کمونیست ایران

استمرار اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر 

کارگران شهرداری بوشهر روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست از کار کشیدند.

کارگران اعتصابی خواستار کنار گذاشتن پیمانکار و طرف حساب شدن مستقیم شهرداری با کارگران هستند. کارگران شهرداری بوشهر در تجمع خود گفتند؛ چند ماه است که حقوق شان داده نشده و در گرمای تابستان کسی از مسئولین شهرداری بوشهر به دادشان نمی‌رسد. گفتنی است علاوه بر چندین ماه دستمزد معوقه، کارگران تاکنون عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکرده و حق بیمه های آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود.