حزب کمونیست ایران

استمرار تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرهفت تپه برای سی و نهمین روز متوالی با برپایی تجمع و راهپیمایی خواستار رسیدگی مقامات به خواسته هایشان شدند.

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه درادامه اعتراضات دامنه دارشان ابتدا  مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده و سپس با راهپیمایی درسطح شهرستان شوش باردیگر اعلام کردند که خواستار پرداخت بموقع دستمزد وحق بیمه، پایان دادن به  بلاتکلیفی شغلی، لغو خصوصی سازی شرکت و بازگشت بکار همکاران اخراجی خود هستند.