حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی 

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی که از مناطق مختلف برای اعتراض به تهران رفته اند بار دیگر روز پنجشنبه 30 مرداد ماه مقابل مجلس  رژیم تجمع کردند.

معترضان از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع شبانه روزی مقابل مجلس رژیم خواستار رفع تبعیض و استخدام در وزارت آموزش و پرورش هستند. وزارت آموزش و پرورش استخدام این معلمان را که برخی بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند مشروط به قبولی در دو آزمون ورودی کرده است. گفتنی است  آموزش و پرورش در یک دهه اخیر برای جبران کمبود نیروی انسانی بیش از ۵۰ هزار معلم حق‌التدریسی، آموزشیار و آموزش‌دهنده نهضضت سوادآموزی را با قراردادهای موقت و دستمزد پائین به کار گرفته و از استخدام آن‌ها سرباز می‌زند.