حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور روز دوشنبه 23 خرداد ماه برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوقها در محل سکونت خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته اعتراض دارند. در یک هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی در همه شهرهای کشور در اعتراض به این اقدام تجمع اعتراضی برگزار کردند.دولت رئیسی بر خلاف وعده‌های گذشته تنها ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه نمود. در حالی که تورم در بخش مواد خوراکی نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. به همین دلیل، افزایش حقوق فعلی را می‌توان تیر خلاص به معیشت بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی محسوب کرد.