حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

روز پنجشنبه 14 اسفند ماه برای دومین روز متوالی جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان به طور جداگانه در برابر استانداری این استان‌ها تجمع کردند.

بازنشستگان معترض فولاد اصفهان و خوزستان خواستار همسان‌سازی و اختصاص دادن بودجه عادلانه می‌باشند. آنها با حضور در برابر استانداری اصفهان و خوزستان به نحوه تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ اعتراض کردند و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. گفتنی است مهمترین خواسته بازنشستگان  عبارتند از “بودجه ۱۴۰۰ صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از جدول ۷ با هویت مستقل، اصلاح احکام همسان‌سازی، قرارداد درمان برابر آئین‌نامه استخدامی و دستوالعمل‌های فولاد، پرداخت بُن مطابق آئین‌نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها، پرداخت مطالبات سال ۹۱ و ۹۹، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب‌آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.”