حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع بازنشستگان هواپیمایی هما

بازنشستگان هواپیمایی هما روز سه شنبه ۱۷ اسفند ماه در اعتراض به تصویب انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری در برابر مجلس تجمع کردند.

بازنشستگان معترض می‌گویند دولت با تصویب این طرح بسیاری از حقوق و مزایای آنها را از بین می‌برد. این بازنشستگان در روز ۴ و ۱۵ اسفند نیز با برگزار تجمع به تصویب این طرح اعتراض کرده ‌بودند. اما دولت و مجلس بی‌اعتنا به خواسته ‌آنها طرح را از تصویب مجلس گذراند. از قرار معلوم بنا بر این طرح که بر خلاف قوانین بازنشستگی است، دریافتی‌های بازنشستگان به میزان چشمگیری کاهش می یابد.