حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری زنجان 

اعتراض کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری زنجان مقابل شهرداری این شهر، برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و بازگشت به کار در روز یکشنبه 6 مهر ماه همچنان ادامه داشت.

این کارگران که شمار زیادی از آنان به دلیل کهولت سن توان فراگیری حرفه ایی دیگر را ندارند از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع در مقابل نهادهای مختلف دولتی خواستار بازگشت به کار خود شدند. تعدادی از این کارگران که دارای سابقه کاری 18 سال به بالا می باشند می گویند با مراجعه به شهرداری به آنها اعلام شده که “امسال دستورالعملی از سوی شورای شهر در خصوص اخراج نیرو توسط امتیازبندی ارسال شده  که آن را مبنای اخراج قرار داده اند نمی توانند دوباره کارگران را استخدام کنند.”