حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران سایت پسماند صفیره اهواز

از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون کارگران سایت پسماند صفیره اهواز نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل ساختمان سازمان مدیریت پسماندشهرداری اهواز دست به تجمع زده اند.

یکی ازکارگران حاضر در تجمع می گوید، هر ساله با تغییر پیمانکار، وضعیت پرداختی ها بدتر می‌شود و از فروردین ماه سال جاری نیز کارگران هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. وی افزود: هر سال با نزدیک شدن به عید نوروز و پرداخت عیدی و سنوات، پیمانکار تغییر می‌کند تا مجبور به پرداخت آن ها نشود. وی درادامه گفت:با افزایش حقوق در سال جاری طبق قانون، دریافتی ما به 2میلیون و 500هزار تومان خواهد رسید اما پیمانکار ادعا می‌کند که تنها می‌تواند2 میلیون تومان پرداخت کند. حق بیمه هم 4 ماه است که پرداخت نکرده است.