حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران شرکت اسوه ایران

کارگران شرکت اسوه ایران روز شنبه ۱۸ دیماه برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت معوقاتشان بعد از گذشت چندین سال، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

با گذشت نزدیک به ۴ سال از زمان توقف فعالیت شرکت «اسوه ایران» وضعیت شغلی کارگران این شرکت مشخص نیست. این شرکت پیش از تعطیلی دیگ‌های بخار و شوفاژ تولید می‌کرد. اما در سال ۹۷ تعطیل شد. مطالبات کارگران شرکت، شامل مزایای مزدی و حق بیمه است که بعد از سپری شدن ۴ سال هنوز پرداخت نشده است کارگران شرکت اسوه ایران مجبور به پرداخت سهم بیمه۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به کارفرما شده‌اند تا بتوانند بازنشسته شوند.