حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران شهرداری منجیل

کارگران مجموعه شهرداری منجیل روز یکشنبه 22 تیر ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه دستمزد، عیدی و سنوات سال ۹۸ خود اعتراض کردند.

این کارگران که تعداد آنها ۳۲ نفر است و هر کدام بصورت میانگین ۶ تا ۱۰ سال سابقه کار دارند در خصوص تجمع خود می گویند، با این شرایط امنیت شغلی خود را نیز از دست داده اند. عدم پرداخت حقوق معوقه این کارگران در حالی است که مسئولان شهرداری و شهرستانی منجیل بارها وعده پیگیری مطالبات آنها را داده اند.