حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره

بیش از ۲۰۰ کارگر فصلی معدن طلای آق دره به دنبال عدم تمدید قراردادهایشان روز یکشنبه 12 بهمن ماه برای چندمین بار دست به تجمع اعتراضی زدند.

به نقل از این کارگران گفته می‌شود که آن‌ها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند. آنها با یادآوری اینکه کارگران اخراجی از یک تا ده سال سابقه کار دارند، افزودند: زمان بازگشت به کار این تعداد کارگر فصلی بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.