حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران قطار شهری اهواز

شماری از کارگران قطاران شهری اهواز روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، با گذشت بیش از یک سال از متوقف شدن فعالیت قطار شهری اهواز هنوز مطالبات مزدی کارگران بیکار شده این پروژه عمرانی پرداخت نشده است. آنها می گویند، کارگاه قطار شهری اهواز از اسفند ماه سال ۹۷، به دلیل آن چه از سوی پیمانکار مشکلات مالی خوانده شده، تعطیل است و از آن زمان تاکنون هیچ بخش عمده‌ای از مطالبات مزدی کارگران بیکار و شاغل در این واحد کارگاهی پرداخت نشده است.