حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران مخابرات در برابر مجلس

شماری از کارگران مخابرات روستایی سراسر کشور  روز دوشنبه 17 شهریور ماه برای سومین‌روز پیاپی، در اعتراض‌به اوضاع صنفی‌شان در برابر مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.

این کارگران خواهان آنند که شرکت با آن‌ها قراردادهای دائمی کار ببندد و قانون طبقه‌بندی مشاغل درباره آن‌ها مراعات شود. قابل ذکر است که مهم‌ترین خواسته این کارکنان رفع تبعیض مزدی در مخابرات است. آنه با در دست داشتن پلاکاردی خواستار  “پایبندی مخابرات به توافقنامه اردیبهشت ماه ۹۸ “، رفع تبعیض در پرداخت حقوق، مزایا و رفاهیات بین کارگران مخابرات روستایی و کارکنان مخابرات شهری”، “‌ انعقاد قرارداد دائم با کارگران” و
“واریز بیمه، معوقه تعدادی از پرسنل، مربوط به قبل و بعد سال ۸۸ “می‌باشد.