حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

صبح روز دوشنبه 23 تیرماه،اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی با تجمع مقابل فرمانداری،راهپیمایی در سطح شهر شوش وارد بیست و نهمین روز خود شد.

برپایه این گزارش،کارگران معترض هفت تپه همچون روزهای گذشته ابتدا با تجمع مقابل فرمانداری،سپس راهپیمایی در سطح شهر شوش و همچنین برافراشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار  “پرداخت دستمزدهای معوقه، دائمی شدن قراردادهای کارگران، بازگشت به کار چهار تتن از همکاران اخراج خود، خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به شرکت و بازداشت فوری امید اسد بیگی” شدند.