حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز یکشنبه 22 تیر ماه برای بیست و هشتمین روز متوالی کارگرن مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان، در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و اداره کار این شهر تجمع کردند.

کارگران معترض همچنین همانند روزهای گذشته با راهپیمایی در سطح شهر و سردادن شعارهای اعتراضی و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی خود، عنوان کرده‌اند. به گفته کارگران از سال 94 که این شرکت به بخش خصوصی واگذاری  شد مشکلات آنان دوچندان شده است.