حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران هپکو اراک

کارگران کارخانه شرکت هپکو اراک بار دیگر در روز پنجشنبه 30 مرداد ماه برای نوزدهمین روز متوالی با برپایی تجمع در محوطه کارخانه نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.

در جریان این تجمع استاندار استان مرکزی با دادن وعده و وعیدها سعی در خاتمه دادن به اعتراضات کارگران هپکو را داشت. کارگران نیز بی توجه به وعده های دروغین استاندار  اعلام کردند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.  استاندار استان مرکزی ادعا کرده است که ۲۰ میلیارد تومان به حساب هپکو واریز شده و حقوق دو ماه کارکنان این شرکت در حال پرداخت است. ولی کارگران می گویند تاکنون به حساب آنها هیچ مبلغی واریز نشده است.