حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران پتروشیمی ایلام

روز یکشنبه ۳ اسفند ماه شماری از کارگران پروژه شرکت پتروشیمی ایلام، در اعتراض به مفاد شیوه نامه جذب، در مقابل ساختمان این شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض که حدود یکصد نفر بودند در این خصوص می گویند، مطابق شیوه نامه‌ جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب کار می‌شوند که در ۶ ماه اول سال ۹۹، حداقل ۱ ماه سابقه بیمه‌پردازی داشته باشند؛ در حالی که کار به شکل پروژه‌ای انجام می‌شود و بسیاری از آن‌ها در بازه‌ زمانی مدنظر در محل کار حضور نداشتند. کارگران پروژه‌ای پتروشیمی ایلام خاطر نشان کردند: “به دلیل اینکه از هفته‌های گذشته اعتراض خود را آغاز کرده‌اند، شرکت گروهی کارگر را از استان‌های همجوار ایلام به عنوان جایگزین آن‌ها به استان آورده است”.