حزب کمونیست ایران

استمرار تجمع کارگران کاغذسازی پارس

کارگران کارخانه کاغذسازی پارس بار دیگر روز شنبه 14 اسفند ماه برای پیگیری وضعیت اشتغال خود مقابل دفتر امام جمعه شوش تجمع کردند.

این کارگران که که خواسته اصلی آن‌ها تغییر قرار داد کار با حذف شرکت‌های پیمانکاری است، می‌گویند: بارها برای مشخص شدن وضعیت شغلی‌شان به نهادهای مختلف دولتی در این شهرستان مراجعه کرده‌اند اما  تاکنون نتیجه‌ای نگرفته اند.از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهای پیمانکاری کارخانه کاغدسازی پارس در استان خوزستان هستند که از چند ماه پیش بدنبال بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، تبدیل قراردادهای کارگری، حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه، تنظیم قراردادهای مستقیم خود هستند.