حزب کمونیست ایران

استمرار تظاهرات اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان فرانسه

شماری از کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه روز دوشنبه 5 خرداد ماه برای پنجمین روز متوالی در برابر یکی از بیمارستان های پاریس علیه دولت این کشور تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار اختصاص منابع مالی بیشتر به بیمارستان ها و نیز افزایش حقوق خود شدند. کارکنان بخش بهداشت و درمان فرانسه از ماه ها پیش از شیوع ویروس جدید کرونا به بی توجهی دولت به این بخش اعتراض می کردند. دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که تا پیش از شیوع بیماری همه گیر «کووید ۱۹» خواسته های کارکنان بخش بهداشت و درمان را نادیده گرفته بود  اکنون قصد دارد دستمزد کارکنان بخش بهداشت و درمان را نیز کاهش دهد.