حزب کمونیست ایران

استمرار تظاهرات دهها هزار نفری شهروندان عراقی

روز دوشنبه 27 آبانماه، دهها هزار معترض عراقی در بغداد و چندین استان جنوبی با حمایت از اعتصاب عمومی خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.

برپایه گزارشات منتشره، معترضان در بغداد با نیروهای امنیتی درگیر شدند. تظاهرکنندگان در شهر جنوبی بصره با آتش زدن تایر خودروها جاده‌ها را مسدود کردند. مدارس و ادارات دولتی در شماری از شهرهای جنوبی به حال تعطیل درآمده است. معترضان تقاضای فرصت‌های شغلی بیشتر، پایان فساد مالی و خدمات اجتماعی بهتر را دارند. همچنین وعده دولت برای ایجاد اصلاحات نتوانسته معترضان را که خواهان برکناری نخست‌وزیر و تغییر کامل ساختار دولت هستند، راضی کند. گفتنی است از زمان آغاز این اعتراضات، بیش از ۳35 نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته شدند.