حزب کمونیست ایران

استمرار خیزش سراسری مردم ایران

خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال فراخوان‌ گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی، روز شنبه ۱۶ مهر ادامه یافت و از صبح تا ساعت‌ پایانی شهر خیابان‌های بسیاری از شهرها از جمله تهران، شیراز، اصفهان، اراک، سنندج، کرج، رفسنجان، مشهد و … صحنه حضور مردم و شعارهای ضدحکومتی بود.
با گسترش دامنه اعتراضات و اعتصابات، کسبه و بازاریانِ بازار بزرگ و بازار تجریش تهران نیز دست به اعتصاب زدند. کسبه شماری از شهرهای کردنشین ایران نیز در روز شنبه با بستن مغازه‌های خود، اعتصاب‌ها در این مناطق را در همصدایی با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. همچنین دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور نیز به خیابان آمدند. برپایه گزارشات دریافتی، در سنندج با پیشروی تجمعات اعتراضی مردم در برخی نقاط، ماموران امنیتی را مجبور به عقب‌نشینی و فرار کردند. بر اساس این گزارش‌ها، مردم، برخی خیابان‌های این شهر را مسدود کردند. نیروهای امنیتی در سنندج به سمت معترضان تیراندازی کردند. تا زمان تنظیم این خبر گفته می شود سه تن از معترضان در جریان تیراندازی ماموران رژیم جان خود را از دست داده اند. در مهشد هم زن جوانی در پی تیراندازی ماموران به سوی معترضان جان خود را از دست داده است. همچنین خبر می رسد که دختران دانش‌آموز سقزی نیز با برداشتن مقنعه‌های خود در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کرده و شعار دادند.