حزب کمونیست ایران

اسیدپاشی به چند زن در تهران

روز سه‌شنبه ۷ دی، چند زن در تهران که برای ورزش صبحگاهی به پارک خیابان درختی در شهرک مریم شهریار رفته بودند، توسط یک مرد مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش منتشر شده، مرد ناشناس که ماسک به صورت داشت و پشت بوته های پارک پنهان شده بود از پشت به زنان اسید پاشیده و سپس متواری شده است. به دلیل لباس های ضخیمی که تن زنان بوده است آسیب جدی به آنها وارد نشده و شاهدان حاضر در صحنه می گوید فقط یکی از آنها به دلیل سوختگی بیشتر توسط اورژانس به بیمارستان منتقل می شود. گفتنی است اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.