حزب کمونیست ایران

اصابت چهار راکت به منطقه سبز امنیتی بغداد

گزارش‌ها حاکی است که بامداد  روز پنجشنبه ۲۹ خرداد دست کم چهار راکت به منطقه سبز امنیتی بغداد اصابت کرده است.

بنابه گزارشات مزبور، این راکت‌ها به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز اصابت کردند و صدای انفجار آنها شنیده شده است. طی ده روزگذشته منطقه سبز امنیتی، پایگاه تاجی در شمال بغداد و همچنین فرودگاه بین المللی این شهر هدف حملات راکتی قرار گرفته‌اند. آمریکا پیش از این گروه های شیعه مورد حمایت ایران را به دست داشتن در حملات مشابه متهم کرده است، اما تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله‌ها را به عهده نگرفته است.