حزب کمونیست ایران

اطلاعیه برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کومه له

 

باطلاع میرساند که سومین پلنوم کمیته مرکزی کومەله منتخب کنگره هیجدهم در روز های شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با یازدهم و دوازدهم مارس ۲۰۲۳ باشرکت اعضاء کمیته مرکزی کومه له و حضور اعضای کمیته مرکزی موقت حزب کمونیست ایران و اعضاء کمیته خارج از کشورحزب و جمعی از کادرهای حزبی کە به عنوان ناظر شرکت کردە بودند برگزارگردید.

پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقە سکوت به یاد جانباختگان انقلاب:« زن، زندگی، آزادی» و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، کار خود را آغازکرد.

دستور جلسات این پلنوم عبارت بودند از :

_گزارش سیاسی کمیته رهبری کومەله به پلنوم و بحث پیرامون آن

_گزار ش تشکیلاتی، شامل گزارش کلیه ارگانهای تشکیلاتی و فعالیتها در داخل و خارج کشور

_تعیین تاریخ برگزاری کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران

_قرار ها و قطعنامەهای پیشنهادی

_تقسیم کارکمیته مرکزی کومەله

گزارش سیاسی کمیته رهبری به پلنوم نگاهی داشت به مهمترین روندهای سیاسی و اجتماعی امروز: بحران اقتصادی جهانی پساکرونا،تهاجم ویرانگر روسیه به اوکراین، علل و انگیزههای آن،  بی سابقه ترین سطح گرانی و تورم در جهان،به عنوان یکی از بازتابهای آن، امضاء توافق نامه عادی سازی مناسبات جمهوریاسلامی و دولت عربستان سعودی با میانجیگری دولت چین و اهمیت آن از اینروکه یکی از نشانه های عقب نشینی جمهوری اسلامی از دخالتهای منطقه ای است، از جمله مباحث گزارش کمیته رهبری کومه له به پلنوم بودند.

در بحث گزارش اوضاع سیاسی ایران، مهمترین فاکتورهای که وضعیت سیاسی کنونی را رقم زده اند، طرح وبررسی شدند. موقعیت جمهوری اسلامی، انقلاب ژینا و دورنمای آن، فرصت ها و مخاطرات پیشروی این انقلاب،نقش و جایگاه طیف های متنوع اپوزسیون جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی در کردستان و مناسبات وجایگاه نیروهای سیاسی فعال در این منطقه، کومه له به عنوان یک تشکیلات در کجای این تصویر قرار دارد، استراتژی، سیاست و جهت گیریهای کومه له در پاسخ به این شرایط، عناوین اصلی این بخش از گزارش را تشکیل میدادند. بعلاوه دورنمای فعالیتهای ما در اقلیم کردستان، چگونگی روبرو شدن باتوطئه های جمهوری اسلامی در این منطقه از جمله مباحث مهم پلنوم بود. شرکت فعال رفقای شرکت کننده در پلنوم، بحث های این گزارش را تدقیق و غنی تر ساخت . قرار بر این شد که این مباحث در روزهاي آینده از طریق رسانه های جمعی کومەله توسط رفقای شرکت کننده در پلنوم  به تدریج تشریح و در سطح علنی انتشار یابند.

در مبحث گزارش تشکیلاتی ، جنبه های مختلف فعالیتهای تشکیلاتی کومه له در داخل ، خارج کشور و در کردستان عراق، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. کمبودها و نقاط ضعف مشخص و راههای برطرف کردن آنها نشان داده شدند. پلنوم هم چنین ابتکار عمل برگزاری کنفرانس هائی را که اخیرا توسط کمسیونی که از جانب کمیته مرکزی کومەله تعیین شده بود، در همکاری و هماهنگی با کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران را  در کشورهای آلمان و سوئد ، با شرکت فعالین چپ کردستان ترتیب داده شده بود، مثبت ارزیابی نمود.

پلنوم همچنین تاکید نمود که بویژه در ادامه کنفرانسی که تمرکز اصلی آن در کشور سوئد بود، طی حد اکثر دو تا سه ماه آینده کنفرانس دیگری با شرکت این طیف از فعالین چپ و سوسیالیست با هدف دست یابی به نتایج مشخص تر برگزار شود.به کمسیون مربوطه ماموریت داد که برگزاری آنرا تدارک ببیند.

از آنجا که اعضاء کمیته مرکزی موقت حزب کمونیست ایران هم در این اجلاس حضور داشتند، در مورد تاریخ برگزاری کنگره سیزدهم حزب کمونیست ایران هم تصمیم گیری شد.قرار شدکه کمسیون تدارک کنگرها این تصمیم را پیگیری نماید.

پلنوم همچنین در مبحث قرارهای تشکیلاتی ، قراری مبنی بر پشتیبانی از منشور صادر شده از جانب ۲۰ تشکل و نهاد مدنی داخل کشور را به تصویب رساند. در این قرار آمده است که پلنوم کمیته مرکزی کومه به رغم کمبودهایی که در متن این منشور وجود دارد ، کلیات آنرا تائید و مورد پشتیبانی قرار می دهد.

پلنوم کمیته مرکزی کومه له در پایان پس از آنجام تقسیم کار درونی کمیته مرکزی و رسیدگی به پارەایی امور تشکیلاتی پس از دو روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد.

 

کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳ مارس ۲۰۲۳