حزب کمونیست ایران

اطلاعیه برگزاری پلنوم چهارم کمیته مرکزی کومه له

باطلاع میرساند که چهارمین پلنوم کمیته مرکزی کومەله منتخب کنگره هیجدهم در روز های شنبه و یکشنبه ۱۷و ۱۸آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۹ و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، باشرکت اعضاء کمیته مرکزی کومه له و حضور اعضای کمیته مرکزی موقت حزب کمونیست ایران و اعضاء کمیته خارج از کشورحزب و جمعی از کادرهای حزبی برگزارگردید.

پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقە سکوت به یاد جانباختگان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم، کار خود را آغازکرد.

دستور جلسات این پلنوم عبارت بودند از :

گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته رهبری به پلنوم،شرایط جدید فعالیت ما در کردستان عراق، چشم انداز و راه کارها، تقسیم کار و سازماندهی داخلی کمیته مرکزی کومه له.

گزارش سیاسی کمیته رهبری به پلنوم ابتدا نگاهی داشت به مهمترین روندهای سیاسی و اجتماعی جهان امروز: بحران اقتصادی جهانی پساکرونا،تداوم جنگ اوکراین و بی سابقه ترین سطح گرانی و تورم در جهان به عنوان یکی از بازتابهای کرونا و جنگ ،بلوک بندیهای اقتصادی و سیاسی دولتها در جهان چند قطبی امروز، تقویت گرایشات راست در بعضی از جوامع در اروپا و آمریکای جنوبی،جنگ ویرانگر در فلسطین، زمینه و علل برپائی آن. از جمله عناوین اصلی گزارش اوضاع جهانی بودند.

گزارش کمیته رهبری در بحث پیرامون اوضاع منطقه بر جنگ در غزه، تداوم جنایات دولت ترکیه در کردستان سوریه (روژآوا)، اوضاع سیاسی در عراق متمرکز بود.

در مورد این دوره درگیری بین حماس و دولت اسرائیل، گزارش تاکید داشت که مردم فلسطین از یک سو توسط دولت اشغالگر، شوونیست و تا دندان مسلح اسرائیل با پشتیبانی دولت آمریکا به خاک و خون کشیده میشوند و از سوی دیگر توسط نیروهای مرتجع و فاسدی نمایندگی می شوند، که خود بخشی از تراژدی حاکم بر این مردم  هستند. اما اینکه حماس این دوره از درگیری ها را با ارتکاب جنایت آغاز کردو اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین در ساحل غربی رود اردن یک دولت فاسد است، یا اینکه جمهوری اسلامی مدافع جریانات ارتجاعی در منطقه است و اینکه متاسفانه همه اینها به نام دفاع از مردم فلسطین صورت می گیرد، ذره ای از حقانیت مقاومت و مبارزه مردم فلسطین برای بازگشت به سرزمینهائی که به زورآز آن رانده شده اند واز ضرورت بهرمندی این مردم از حق تعیین سرنوشت خود نمی کاهد. گزارش سیاسی تاکید داشت که در این شرایط دشوار مردم فلسطینی ساکن غزه بیش از همیشه به حمایت و همبستگی مردم آزادیخواه و انسان دوست در سراسر جهان نیاز دارند. این همبستگی میتواند به نیروی مادی موثری برای متوقف کردن جنایات ارتش اسرائیل در غزه و ساحل غربی تبدیل شود. ضروری است که آتش بس و پایان دادن به کشتار جمعی مردم فلسطین در اولویت تلاشهای مردم مترقی و صلح طلب در جهان باشد.

حملات هوائی وحشیانه ارتش ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک، مصداق بارز جنایت جنگی تمام عیار است. اهدافی را که ارتش جنایتکار ترکیه انتخاب کرده است نشان میدهدکه هدف دولت ترکیه همزمان با کشتار مردم بیدفاع، نابود کردن منابع و زیرساختهای اقتصادی، از بین بردن نهادهای مدنی ، وادار کردن مردم به ترک منطقه و نهایتا به شکست کشاندن حاکمیت خودمدیریتی روژآوا است.در شرایطی که دولت ترکیه مستقیما آزادی وحق این مردم در اداره امور زندگی خویش را مورد حمله قرار داده است، در شرایطی که دولت آمریکا برای تامین منافع خود همراهی با دولت ترکیه را بر حمایت از مردم روژآوا ترجیح میدهد، در شرایطی که همه دولتهای منطقه و از آن جمله جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد نیزبا توطئه گریهایشان عملا همگام با دولت ترکیه عمل می کنند، در چنین شرایطی تنها حامیان واقعی جنبش روژآوا، مردم مبارز در منطقه و آزادیخواهان جهان هستند. حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مردم آزادیخواه و حق طلبی که اینچنین مورد حمله نیروهای فاشیست دولت ترکیه و مزدوران آنها قرار گرفته اند، در همه سطوح یک نیاز عاجل است.

در مورد وضعیت سیاسی کنونی در ایران گزارش کمیته رهبری کومه له به پلنوم بر حساس بودن و خطیر بودن شرایطی تاکید داشت که جامعه ایران و رژیم جمهوری اسلامی اکنون در آن قرار دارد. جمهوری اسلامی در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و در سیاست خارجی با بحرانهای لاینحلی دست به گریبان است و در هیچ زمینه ای هم حرفی برای گفتن برایش باقی نمانده است. در درون حکومت تصفیه ها و کنار گذاشتن ها به آخرین حلقه ها رسیده است و تصفیه بیش از این فقط می تواند با یک کودتا صورت بگیرد. در سیاست خارجی علیرغم ادعای قدرتمندی و استقلال به عقب نشینی های آشکاری دست زده است. به عنوان مثال، در جنگ غزه از خود در برابر آمریکا و اسرائیل برائت می طلبد، خامنه ای با ریاکاری تمام می گوید که گویا هر گز هدف جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل نبوده است! با عربستان سعودی از موضع ضعف سازش می کند، خود را قادر به پیگیری خواسته هایش از آب هیرمند در برابر طالبان نمی بیند. در مسئله اشغال کریدور مرزی ارمنستان و ایران توسط آذربایجان سکوت اختیار کرده است و بسیاری نشانه های دیگر.

در چنین شرایطی رژیم رویاروئی خود با اکثریت قاطع مردم ایران را مفروض گرفته است، از یک طرف سیاست سرکوب را تشدید کرده است و از سوی دیگر به دنبال حامی پروری و راضی نگهداشتن در بهترین حالت ده درصد اطرافیان خود است. تصادفی نیست اگر می بینیم به تخته پاره حجاب اجباری برای نشان دادن اقتدار و هویت اسلامی خود متوسل می شود.

تداوم انقلاب ژینا در شکل مقاومت توده ای در برابر حجاب اجباری و در برابر روش زندگی مطلوب حکومت اسلامی، تغییرات عمیقی را در کل فرهنگ این جامعه در تقابل با فرهنگ حاکم بوجود آورده است و این انقلاب در اشکال نوین خود همچنان ادامه دارد. گزارش کمیته رهبری تاکید داشت: تنها کسانی که به پیروزی زودرس این انقلاب متوهم بودند و یا گسترش و تعمیق آن را به نفع خود نمی دیدند، با فروکش کردن شکل تظاهرات خیابانی، شکست انقلاب را جار می زنند. انقلاب ژینا در واقع تداوم خیزش انقلابی ۱۳۹۶ بود که جرقه آن اینبار از کردستان انقلابی زده شد. و آن زمانی بود که اکثریت مردم از توسل به انتخابات و صندوق رای قطع امید کردند.مقاومت امروز زنان ایران در دفاع از حق آزاد پوشی،سیاست سرکوب تمام عیار استبداد دینی را با ناکامی های جدی روبرو ساخته است.

گزارش سیاسی بر این نکته تاکید داشت که عمق بحران سیاسی کنونی جامعه ایران به گونه ای است که می تواند به فروپاشی یا سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود. محتمل بودن این روند، نگرانی بخش هایی از اپوزیسیون راست خارج کشور را دامن زده و آن ها را به صرافت انداخته است  تا با بخش هایی از اپوزیسون درونی رژیم وارد بده بستان های سیاسی شوند. این تلاش ها می تواند برای جنبش انقلابی نگران کننده باشد. اما درصورتی که نیروهای آگاه و مسئول چپ سیاست درستی در موقعیت حاضر در پیش بگیرند، بحران کنونی می تواند به فرصتی تاریخی برای تقویت نیروهای چپ و سوسیالیست و تبدیل آن ها به نیروی توده ای و اثرگذار مبدل شود.

در مورد وضعیت در کردستان ایران، گزارش سیاسی بر این واقعیت تاکید نمود که علیرغم فشارها و دستگیرها و تهدیدهای رژیم، مبارزات مردمی در اشکال مدنی و توده ای ادامه دارد و فعالین این عرصه مدام آزموده تر و با تجربه تر می شوند. از آن جمله می توان به فعالیتهای مدنی در زمینه های دادخواهی خانواده های جانباختگان که از پشتیبانی وسیع مردمی برخوردار است، متشکل شدن در انجمن های صنفی کارگران و معلمان، متشکل شدن برای دفاع از محیط زیست، مبارزه برای گسترش آموزش به زبان مادری، فعالیتهای هنری سازمانیافته در زمینه های موسیقی، تئاتر و ادبیات، اشاره کرد. گزارش تاکید نمود که کومه له به گرمی از این فعالیتها پشتیبانی می کند و فعالین پیشرو  و مردم مبارز کردستان را به شرکت در این فعالیتها و تقویت آنها فرا می خواند.

شرکت فعال رفقای شرکت کننده در پلنوم، بحث های این گزارش را تدقیق و غنی تر ساخت و کلیات آنرا به عنوان ارزیابی و خط مشی سیاسی ما در دوره پیش رو مورد تائید قرار داد. جنبه های مختلف این گزارش در روزهاي آینده از طریق رسانه های جمعی کومەله، توسط رفقای شرکت کننده در پلنوم به تدریج تشریح خواهند شد.

در مبحث گزارش تشکیلاتی ، جنبه های مختلف فعالیتهای تشکیلاتی کومه له مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. کمبودها و نقاط ضعف مشخص و راههای برطرف کردن آنها نشان داده شدند.

دومین دستور جلسه پلنوم «شرایط جدید فعالیت ما در کردستان عراق، چشم انداز و راه کارها» بود. در شرایطی که جمهوری اسلامی حکومت اقلیم کردستان را برای محدود کردن فعالیتهای احزاب اپوزسیون در این منطقه تحت فشار گذاشته است، پلنوم خطوط کلی سیاست کومه له را چنین تعیین کرد:

اول، بر ضرورت و اهمیت تداوم فعالیت سیاسی کومه له در اقلیم کردستان تاکید نمود. اگر این فعالیتها در کشورهای اروپائی و کانادا و بسیاری کشورهای دیگر جهان امکان پذیر است، این ضرورت و امکان در این منطقه به دلایل مختلف قاعدتا دوچندان است. مردم در کردستان ایران و عراق به عنوان دو بخش از یک ملت، هم سرنوشت هستند. در پیروزیها و ناکامی های همدیگر سهیم اند. رابطه اجتماعی وسیعی بین مردم در دو سوی مرز وجود دارد. دهها هزار کارگر سالیانه برای کار از کردستان ایران به اقلیم کردستان می آیند. هزاران کولبر زحمتکش از طریق مبادله کالا بین دو سوی مرز امرار معاش می کنند. مراودات اجتماعی گسترده ای به طور طبیعی بین هنرمندان و روشنفکران دو بخش کردستان شکل گرفته و تا حدود زیادی نهادینه شده است. بعلاوه طی ۴۰ سال گذشته این اپوزسیون در دامن پر مهر مردم کردستان عراق به فعالیتهای خود ادامه داده است و از پشتیبانی مردمی برخوردار بوده است و بسیاری علائق و پیوستگی های دیگر.

دوم، کومه له هر گز نخواسته است که فعالیت مسلحانه خود را برای مردم کردستان عراق هزینه بردار کند و سالهاست که مرزهای دو بخش کردستان را برای فعالیت مسلحانه بر علیه جمهوری اسلامی به کار نگرفته است. این سیاست هم منطبق بوده است بر جهت گیری سیاسی ما در کردستان ایران و در اولویت قراردادن فعالیتهای روشنگرانه، تشکیلاتی، مدنی و توده ای و هم  رعایت مصالح مردم کردستان عراق که بهانه ای بدست جمهوری اسلامی ندهد تا امنیت و معیشت مردم را به گروگان بگیرد. کومه له این سیاست را همچنان ادامه خواهد داد.

سوم، این سیاست از طریق گفتگو ، هماهنگی و توافق با حکومت اقلیم کردستان و درچهاچوب راه کارهایی عملی دنبال می شود، بطوریکه که اولا، مغایر با حفظ اعتبار سیاسی و پرنسیپهای ما نباشند و ٍثانیا به کاهش فشارهای جمهوری اسلامی بر حکومت اقلیم کم کند.

چهارم، کومه له تلاش می کند که حداکثر همکاری و هماهنگی را در ارتباط با این مسئله با بقیه نیروهای اپوزسیون که موقعیت مشابهی در اقلیم کردستان دارند، به عمل آورد، بطوریکه حتی المقدور سیاست مشترکی در این زمینه در پیش گرفته شود.

پلنوم پس از انجام تقسیم کار درونی کمیته مرکزی و رسیدگی به پارەایی امور حزبی پس از دو روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد.

کمیته مرکزی کومه له

(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

۲۱ آذر ۱۴۰۲

۱۲ دسامبر ۲۰۲۳