حزب کمونیست ایران

اطلاعیه تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران کمیته دانمارک

از تظاهرات احزاب چپ و کمونیست ایران عراق و‌ دانمارک حمایت میکینم.

اطلاعیه تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران کمیته دانمارک

کارگران،مردم مبارز و‌انقلابی، احزاب و سازمانهای سیاسی:

به اطلاع میرسانیم که برای دفاع از مبارزات برحق و آزادیخواهانه مردم ایران و عراق و برای رسوا کردن جنایات این رژیمهای فاسد سرمایه داری و برای گرامیداشت یاد جانباخته گان خیرشهای مردم ایران و عراق روز دوشنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۱۷:۰۰ تظاهراتی برگزارخواهیم کرد.

این تظاهرات را احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست و‌کمونیست ایران و عراق و دانمارک فراخوان داده اند و ما نیز از ان پشتیبانی کرده و همه شما عزیزان مقیم کپنهاگ و شهرهای اطراف را به شرکت در ان فرامیخوانیم.  همچنین در این تظاهرات چندین نفر از احزاب چپ و‌کمونیست و نمایندگان پارلمان دانمارک سخنرانی خواهند کرد.

 

زمان: دوشنبه ۱۶/۱۲/۲۰۱۹ساعت ۱۷:۰۰

 

مکان: København,gammeltorv

حمایت کنندگان این تظاهرات:

گروه ایران از حزبEnhedslisten, سازمان دمکراتیک عراق،سازمان حق پناهندگی دانمارک(Asylret)کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران،سازمان سراسری کارگری حزب چپ (Enhedslisten),حزب کمونیست ایران(کمیته دانمارک)، کتابخانه پوینده، سازمان سوسیالیستهای انقلابی(Revolutionære socialister)، حزب کمونیست کارگری کردستان، دانشجویان مارکسیست(Marxistiske studerende)

 

زنده باد آزادی ، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد دانمارک