حزب کمونیست ایران

اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

امروز خبری در پاره ای از رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در مورد دستگیری شماری از فعالین مدنی در شهرستان بانه انتشار یافت. جمهوری اسلامی ادعا می کند که گویا آن ها را در رابطه با کومەله ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) دستگیر کرده است. ما بدینوسیله این ادعا را تکذیب می کنیم. این افراد از فعالین کارگری و مدنی سرشناس و خوشنام شهر بانه هستند و هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با کومەله ندارند.
این نخستین باری نیست که دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی برای فعالین مدنی و چهره های خوشنام کردستان اینگونه پاپوش های امنیتی سرهم بندی می کنند. جمهوری اسلامی تلاش می کند از طریق اینگونه تبلیغات و پرونده سازی ها راه را بر گسترش فعالیت های مدنی علنی و قانونی ببندد. این البته سیاستی نخ نما و شکست خورده است. جمهوری اسلامی با اینگونه اقدامات نتوانسته است در مقابل موج اعتراضات و فعالیتهای مدنی مقاومت کند. اینگونه دستگیری ها نتوانسه و نخواهد توانست جامعه زنده و بیدار کردستان را به سکوت و خاموشی وادار کند و از پیگیری حقوق اولیه و مطالبات حق طلبانه خود باز بدارد.
دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی هر ساله در آستانه اول ماه مه با دستگیری و یا احضار و تهدید فعالین کارگری و منتسب کردن آن ها به ارتباط تشکیلاتی با کومەله تلاش می کند که بر سر راه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سنگ اندازی کند. دستگیری های روز چهارشنبه در شهر بانه ادامه همین سیاست است. ما دستگیری و پرونده سازی برای این فعالین کارگری و مدنی را محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آن ها هستیم.

دبیرخانه کمیته مرکزی کومەله
هشتم اردیبهشت 1401