حزب کمونیست ایران

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد “انتخابات”فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی

قرار است دوازدهمین دوره مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، “انتخابات” میان‌ دوره ای مجلس شورای اسلامی و همچنین “انتخابات” شوراهای اسلامی شهر و روستا  در روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در ایران برگزار شود.

“انتخابات” ریاست جمهوری که در آن فقط مردان معتقد به ولایت فقیه و رد شده از غربال انواع نظارت های استصوابی، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و… می توانند شرکت کنند، حتی با عرف انتخابات های “دموکراتیک” نظام سرمایه داری هم همخوانی ندارد. این نمایشات، نه اکنون و نه در تمام طول حاکمیت جمهوری اسلامی موضوعیتی برای مردم آزادیخواه و حق طلب نداشته و ندارد، اما متاسفانه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که در آن فضایی برای اعمال رای و اراده کارگران و توده های محروم و زحمتکش و زنان تحت ستم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد، همواره بخشی از مردم که آلترناتیویی برای رهایی از وضع موجود ندارند، بازیچه این نوع “انتخابات ها” که همواره انتخاب بین “بد” و “بدتر” است می شوند و این در حالی است که “انتخابات” در این نظام عملا به یک راه فریبکارانه برای تغییر آرایش سیاسی جناح بندی های رژیم و اینکه هر کدام از جناح ها چه سهمی از قدرت و چه سهمی از ثروت های جامعه را به غارت ببرند عمل کرده است.

اگر  سخن از  انواع نظارت و دخالت سپاه پاسداران و مهندسی کردن پروسه این انتخابات و ضد دمکراتیک بودن آن در میان است، تماما به نقض قواعد بازی از جانب خود جناح های حکومتی مربوط می شود و هیچ ربطی به حقوق مردم ستمدیده ایران ندارد. حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران از زمانی پایمال شد که رژیم اسلامی با توسل به کشتار انسان ها، شکنجه و زندان و با زور سرکوب، انقلاب مردم ایران را بخون کشید و با پایمال کردن پیش شرط های اولیه یک انتخابات آزاد نظیر آزادی فعالیت سیاسی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های سیاسی، حق انتخاب واقعی را از مردم ایران بطور کامل سلب نمود.

اما با تمام این احوال، این بار هم رژیم و دستگاه های تبلیغاتی اش در گرم کردن تنور “انتخابات” هایش تنها نبوده و نیستند. نیروهای اپوزیسیون بورژوایی درون و بیرون از حاکمیت و مدیای وابسته به آنها نیز که هراس شان از خیزش و انقلاب مردم کمتر از بیت رهبری و “اصولگرایان” نیست،  این بار هم می کوشند با توجیهات و بهانه های واهی بخشی از این مردم را به “امید” بهتر شدن اوضاع و با قرار دادن آنها در مقابل گزینه “بد” و “بدتر” به پای صندوق های رای کشانده  و عملا به بقای رژیم جمهوری اسلامی مثل همیشه خدمت کنند.

رژیم این بار همه در تلاش است که مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند تا از میان قافله جنایتکاران، دزدان و عوامل وابسته به این رژیم و پایبند به نظام ولایت فقیه عده ای دیگر را انتخاب کنند تا برای چند سال دیگر بر آنها حاکمیت کنند. به عنوان مثال این بار هم مردم باید از میان جنایتکاری مانند رئیسی که یکی از آمران کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت بوده و روحانی که همواره در جنایات رژیم شریک بوده و در چهار سال ریاست جمهوری اش هم، زندگی و معیشت مردم را به تباهی بیشتر کشانده و چوبه های اعدامش پر رونق تر از دوره های قبل بوده،  ظاهرا باید یکی را انتحاب کنند!

در شرایط کنونی همچنین بخشی دیگر از اپوزیسیون نیز، که جزو اردوی رنگارنگ تغییر رژیم با امید به کمک قدرت های امپریالیستی و در راس آن ها حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقه نظیر عربستان، اسرائیل و شرکا ء هستند و به آنها آویزان شده اند، خواهان تحریم و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند، اما آن ها خواه ناخواه هموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری هستند.  بنابراین سرنگونی مورد نظر این نیروها، نه انتقال قدرت سیاسی به اکثریت مردم، بلکه انتقال قدرت از ارتجاعی حاکم به ارتجاع ضدمردمی دیگر و خطر دیگری برای آینده ایران است.

کارگران! توده های ستمدیده مردم ایران، مردم آزاده!

این نمایشات  مضحک به حق و حقوق شما و انتظارات و آرزوی هایی که شما برای یک زندگی بهتر دارید ربطی ندارد. انتخاب کارگران که در این جامعه با دستمزدی چند برابر زیر حط فقر کار می کنند و گاها ماه ها همین مزد بخور نمیرشان نیز  به تعویق می افتد، بیکارانی که حتی شانس کار با این دستمزدهای شرم آور را هم ندارند، مردم تحت اتواع ستم و تبعیض، زنانی که در این جامعه نیمه انسان به حساب می آیند، جوانانی که هیچ آینده و دورنمای ندارند، نباید وارد بازی در میدانی شوند که در آن هیچ نفعی عاید آنها نمی شود. شر این رژیم با کلیه باندها و جناح هایش باید از سر زندگی و معییشت مردم برچیده شود. این رژیم که با  اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، با  موج اعدام زندانیان و دیگر اعمال سرکوبگرانه اش به عنوان حربه ای جهت ایجاد فضای خوف و وحشت در جامعه، خود را حفط کرده، می خواهد از این رهگذر هم به سود ادامه حیات ننگینش بهره ببرد و با کشاندن شما به پای صندوق های رأی، از “انتخابات” هم به عنوان یک مانور سیاسی و نمایش فریبکارانه “قدرت” علیه خود شما و برای روحیه دادن به نیروهای سرکوبگرش استفاده کند.

با نرفتن به پای صندوق های رأی و شعار “نه به مضحکه انتخاباتی رژیم”  این نمایش را به رفراندومی برای نشان دادن عدم مشروعیت رژیم تبدیل کنیم. “انتخابات” را به هر شکل ممکن و موثر به فرصتی برای گسترش اعتراضات توده ای در سراسر کشور، در مسیر مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، مبدل سازیم.  راه حل، سرنگونی انقلابی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و تلاش و مبارزه برای جایگزینی بدیلی سوسیالیستی است.

نه به انتحابات فرمایشی رژیم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران

زنده باد آزادی!    زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: 1- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

2- حزب کمونیست ایران

3- سازمان راه کارگر

4- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

5- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

6-کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

7- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

8- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

9- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

10- هسته اقلیت

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ برابر با 11 مه ۲۰۱۷ http://shoora-namayandegan.org