حزب کمونیست ایران

اطلاعیه نخست جبهه‌ی مقاومت مردم کوردستان به نام آزادی

به نام آزادی
مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب کوردستان
مبارزات شما در جهت نیل به آزادی، به فاز نوینی ورود یافته است. هم اکنون قاطبه‌ی مردم ایران به قیام شما پیوسته‌اند؛ مغزهای‌تان با هم همراه گشته و قلب‌هایتان به هم پیوند خورده است. تلاش‌هایتان را می‌ستاییم و بر اصرار شما برای تحقق آزادی، مباهات می‌‌ورزیم.
در این خیزش عمومی که ناشی از ارتقاء فرهنگ مبارزاتی و هوشیاری اجتماعی است؛ هر یک از شما، نقش لیدر و کمپرسور را در اعتراضات به آذین بستید. رهایی از ستم وظیفه‌ی یکایک ما و قطع یقین آزادی نیز از آن همه‌ی ما خواهد بود. باید چنان این روزها، پنجه در هم افکنیم و با دست‌های‌مان آنچنان زنجیری بسازیم که هرگز از هم نگسلد.
راهی به آغوش آزادی نمانده است. باید لحظه‌ها را با هم به پیکار بنشینیم و بر سیاهی رژیم جمهوری اسلامی، لهیب آتش انقلاب را بیافروزیم.
نشان دادیم که شایسته‌ی رهبری این خیزش رهایی‌بخش هستیم؛ برای همین، باید بر ادامه‌ی راه مصمم باشیم و تا حصول نتیجه، آتش به اختیار عمل نماییم و هر شب را در همه ی مناطق شهر، به صحنه ی قیام علیه این رژیم خون و جنون بدل سازیم. حضور هر یک از ما، آینده را از آن یکایک ما خواهد کرد.
با این اوصاف، جبهه‌ی مقاومت مردم کوردستان از تمامی مردم مبارز و حق‌طلب خواستار است فرصت‌ها را برای نشاندن اعتراض و تظاهرات از دست ندهیم و تا سرنگونی این رژیم فاسد، آتش قیام را روشن نگه داریم.
در انتخاب «زمان» و «مکان» و «امکان» تصمیم درست با شماست! در قالب هسته‌های انقلابی زمان را مشخص، مکان را تعیین و امکانات لازم را برای رویارویی با نیروهای سرکوب فراهم آوریم.
از همین فردا دوشنبه مورخ ۱۱ مهرماه در محله‌ها به هم حضور می‌رسانیم…