حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته زنان کومه له و حکا در محکومیت حکم ناعادلانه علیه زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری

 

(قۆڕ بە سەر ئەو دۆژمنە هیوای بە بەندیخانەیە. )

(خاک بر سر دشمنی که امیدش به زندان است. )
امروز و در میان پشتیبانی جمع وسیعی از مردم کردستان، چه در مقابل بی دادگاه رژیم جمهوری اسلامی در سنندج و چه در شهرهای دیگر و در طوفانی عظیم در صفحات اجتماعی زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری راهی زندان شد،تا متحمل حکم ناعادلانه و قرون وسطایی رژیم اسلامی که علیه فعالیتهای او که جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی و ملی است، شود.
این حکم غیرانسانی در شرایطی به اجرا در می آید که همچنان که خود زهرا محمدی اظهار داشت تمام دنیا مشغول حل بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات علمی و انسانی هستند اما مردم کردستان باید برای آموزش به زبان مادریشان بجنگند و اینگونه مورد تحمل احکامی اینچنین سنگین شوند.

ما کمیته زنان کومه له و حکا این حکم ناعادلانه و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی را قویا محکوم و‌ مردود دانسته و‌ از همینجا اعلام میداریم که آموزش به زبان مادری حق بدونچون و چرای تمامی انسان‌ها است و هیچ کس نمیتواند تحت هیچ بهانه ای این حق را از آنها بگیرد.
همچنین از تمامی انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب و سازمانها و نهادهای مترقی و آزادیخواه در سرتاسر جهان میخواهیم که در مقابل این دهن کجی رژیم اسلامی سکوت نکرده و به پشتیبانی از زهرا محمدی برخواسته و به این حکم ظالمانه اعتراض نمایند.

کمیته زنان کومه له و‌حکا
جمعه ۸/۱/۲۰۲۲
زنده باد آزادی و برابری