حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

قرار است نمایش مضحکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند سال جاری برگزار گردد. مطابق روال همیشگی نمایش های انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن از منصوبان علی خامنه ای هستند، تأیید یا رد  صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس را بر عهده دارند. بنا به گزارش رسانه های حکومتی، برای نمایش انتخابات پیشارو، شورای نگهبان ۵۰ تا ۶۰ در صد داوطلبان را رد صلاحیت کرده است. مطابق این گزارش ها اسامی بیش از صد تن از نمایندگان مجلس کنونی هم در فهرست رد صلاحیت شدگان هستند.

رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی به استقبال برگزاری این نمایش انتخاباتی می رود که زیر فشار پیامدهای فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه پاسداران که به مرگ ۱۷۶ نفر انجامید قرار گرفته است.پس از این فاجعه هولناک مردم مبارز ایران، دانشگاه ها و شهرهای مختلف ایران را به میدان اعتراض علیه این جنایت و دروغ پردازی وقیحانه حکومت اسلامی تبدیل کرده و شعار “جمهوری اسلامی نابود باید گردد” سر دادند. سران رژیم در حالی مهندسی کردن این نمایش انتخاباتی را در دستور قرار داده اند که برگزاری مراسم رژه تابوت ها در شهرهای ایران و عراق و افسانه پردازی در مورد قاسم سلیمانی با هدف به حاشیه راندن و مختومه اعلام کردن خیزش آبان و جنبش توده ای در عراق با شکست مواجه شده است. حکومت اسلامی در شرایطی به دوم اسفند نزدیک می شود که بحران عمیق اقتصادی و تشدید تحریم های بین المللی، رژیم را در آستانه ورشکستگی مالی قرار داده و جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی در جهان بیش از پیش رسوا و بی اعتبار شده است.

رژیم اسلامی در شرایطی مضحکه انتخابات مجلس را تدارک می بیند که در جریان خیزش آبان ماه با اشرار و اغتشاشگر نامیدن معترضان خون ۱۵۰۰ تن از جوانان بستوه آمده از فقر و بیکاری را به کف خیابان ریخت، بیش از هزار نفر را زخمی کرد و حدود هشت هزار نفر را دستگیر و روانه شکنجه گاه نمود که هنوز از سرنوشت بسیاری از آنان خبری در دست نیست. رژیم اسلامی در حالی مردم را به پای صندوق های رأی فرا می خواند که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و گرداندن جنازه او و موشک پراکنی به پایگاه تخلیه شده آمریکا در عراق، خود فریبانه جشن”پیروزی بر آمریکا” را برپا کرد. پس از فاجعه سقوط هواپیما و قربانی شدن ۱۷۶ انسان به مدت سه روز با نیرنگ و دروغ پردازی حقیقت را قربانی کرد و افکار و احساسات انسانی مردم را به بازی گرفت. اکنون همین جمهوری اسلامی جنایتکار و دروغ پرداز که دستش تا آرنج به خون شهروندان آغشته است در اوج وقاحت از مردم می خواهد که با رفتن به پای صندوق ها، بر ادعای مشروعیت رژیمش مهر تایید بکوبند.

مردم آگاه ایران بخوبی می دانند که آنچه به نام انتخابات در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی طی چهار دهه گذشته جریان داشته است هیچگاه، کوچکترین ربطی به حق رأی و حق انتخاب آزادانه آحاد جامعه نداشته است.همه آنچه را به نام انتخابات آزاد به مردم قالب کرده است دروغی بیش نبوده است. در واقع کارزارهای نمایش انتخاباتی همواره عرصه کشمکش جناحها و دارو دسته های رژیم اسلامی بر سر تقسیم قدرت و گرفتن سهم بیشتر از حاصل استثمار طبقه کارگر و توده های زحمتکش و غارت منابع و ثروت جامعه بوده است. رژیم اینبار که صدای پای انقلاب را شنیده است برای دادن آرایش جنگی به صفوف خود، برای مقابله با خطر انقلاب حتی به نمایندگان کنونی مجلس هم رحم نمی کند. رژیم اسلامی اینک به مجلس یکدست و گوش به فرمان سپاه نیاز دارد.

اکنون وقت آن است که دوره تدارک این نمایش مضحکه انتخاباتی را به میدان رسوا کردن هر چه بیشتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. نباید گذاشت که این رژیم از پیامدهای خیزش آبان ماه، کشتار مردم در مراسم رژه تابوت ها،فاجعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری و کشتار انسانهای بی دفاع و دروغپردازی حول آن و این همه فقر و فلاکت و بی حقوقی هایی که به مردم تحمیل کرده جان سالم به در برد. اکنون زمان آن است که در هر شهر و شهرستانی نام نامزدهای این نمایش انتخاباتی را به عنوان کسانی که نامزد همدستی با عاملان کشتار شهروندان معترض هستند، به عنوان نامزد همدستی با جانیانی که خون جوانان عاصی از فقر و فساد حکومتی را به زمین ریخته اند، به عنوان همدستی با عاملان کشتار مردم و دروغ پردازی، به مردم معرفی شوند. اینها در شرایطی آمادگی خود را برای تبدیل شدن به پیچ و مهره های این حکومت اعلام کرده اند، که رژیم جمهوری اسلامی از هیچ جنایتی علیه مردم دریغ نکرده است. در شرایطی که مادران جان باختگان و جنبش آزادیخواهی در ایران پرچم دادخواهی علیه این رژیم سفاک را برافراشته اند و دادخواهی را از مسیر مبارزه برای به زیر کشیدن این رژیم دنبال می کنند.

بعد از خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸دیگر جایی برای مانور سیاسی و عوامفریبی های اصلاح طلبان حکومتی که در نمایش های انتخاباتی مردم را در برابر گزینه بد و بدتر قرار می دادند نیز باقی نمانده است. در جریان خیزش های انقلابی دی ماه و خیزش آبان ماه، اصلاح طلبان حکومتی در توجیه سرکوب عریان علیه مردم بپاخاسته از جناح اصول گرا و فرماندهان سپاه هیچ کم نیاوردند. نامه نگاری های سران جنبش سبز به خامنه ای و به زیر سئوال بردن شرایط و صفات رهبری وی با استناد به قانون اساسی و فراخوان مردم برای شرکت در نمایش انتخابات مجلس در راستای استراتژی نجات و اصلاح رژیم اسلامی است و هیچ ربطی به منافع مردم ندارد. مردم نباید بیش از این فریب اینها را بخورند.

کارگران و مردم آزادیخواه!

اگر خواهان پایان دادن به چرخه کشتار شهروندان بی دفاع و به اسارت گرفتن آنان هستید؛ لگر خواهان پایان دادن به این همه دروغ پردازی هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به فاجعه بیکاری، فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به ستمگری های ملی و مذهبی هستید؛ اگر خواهان پایان دادن به تخریب محیط زیست هستید، اگر خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی زن و دخالت مذهب در حکومت و در زندگی خود هستید؛اگر خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده هستید به کارزار رسوا کردن مضحکه انتخاباتی مجلس جمهوری اسلامی بپیوندید. عزم قاطع خود را برای به زیر کشیدن رژیم سرمایه داری اسلامی نشان دهید. انتخاب واقعی کارگران و مردم تشنه آزادی در ایران سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تحقق شعار نان، کار، آزادی و اداره شورائی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

۲۵ دی ماه ۱۳۹۸

۱۵ ژانویه ۲۰۲۰