حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت جانباختن رفیق فرهاد شعبانی

به مناسبت جانباختن رفیق فرهاد شعبانی

با تأسف فراوان رفیق فرهاد شعبانی عضو کمیته مرکزی کومه له، عضو کمیته تشکیلات خارج کشور و چهره قدیمی و شناخته شده حزب کمونیست ایران بعد از سه ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان، بامداد روز یک شنبه ٣٠ خرداد در سن ٦٣ سالگی در کشور سوئد قلبش از طپش باز ایستاد و برای همیشه از میان ما رفت. مرگ نا بهنگام رفیق فرهاد خانواده و همه صفوف تشکیلات ما و دوستان و آشنایانش را در سوک و ماتم فرو برد.

رفیق فرهاد که درد و رنج کارگران را در کار و زندگی تجربه کرده بود از همان آغاز قیام توده های مردم ایران علیه رژیم شاه مانند بسیاری از جوانان پرشور دیگر به صف این مبارزه پیوست و برای پیروزی آن از هیچ تلاشی دریغ نکرد. رفیق فرهاد  بعد از قیام و از همان ابتدای شکلگیری جنبش مقاومت و جنبش انقلابی کردستان مبارزۀ سیاسی و تشکیلاتی خود را در صفوف کومه له پیش برد. با تشکیل حزب کمونیست ایران نیز همچنان با شور و شوق فراوان و بطور خستگی ناپذیر در راستای تحقق برنامه و استراتژی و آرمانهای این حزب به فعالیت های خود ادامه داد. او سالها عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزی کومه له و کمیته تشکیلات خارج کشور بود و در این موقعیت های تشکیلاتی هم پیگیرانه وظایف انقلابی و رهبری خود را انجام داد.

رفیق فرهاد یکی از چهره های شناخته شده جنبش کمونیستی ایران و جنبش انقلابی کردستان بود. رفیق فرهاد طی بیش از چهار دهه مبارزه بی وقفه و خستگی ناپذیر با انرژی و پتانسیل بالایی همۀ سختیها و فراز و نشیبهای سالهای سخت و طولانی مبارزه علیه نظام سرمایه داری و رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی را پیمود. بدون شک فقدان این رفیق خسارت جبران ناپذیری برای کومه له و حزب کمونیست ایران می باشد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران با اندوه فراوان خود را در غم از دست دادن رفیق فرهاد با همسر گرامی ایشان رفیق زهرا و فرزندان دلبندش آرام، فواد و اشکان و خواهران عزیزش شریک میداند. صمیمانه به آنها و همه رفقای صفوف تشکیلات کومه له و حزب کمونیست ایران و همۀ دوستان و آشنایانش تسلیت می گوید. یاد و خاطره رفیق فرهاد شعبانی گرامی باد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

٣٠ خرداد ماه ١٤٠٠

٢٠ ماه ژوئن ٢٠٢١