حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت مردم سراسر ایران، به یک اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان

آزادیخواهان، برابری‌طلبان، زنان، جوانان و مردم مبارز ایران!

بیش از دو ماه است، خیزش عادلانه پیشرو، آزادیخواهانه و انسانی تحت دو شعار اصلی “زن زندگی آزادی” و “سرنگونی جمهوری اسلامی”، در پهنای جامعه ایران در جریان است.

این خیزش اکنون به انقلابی فرا روییده است که تا پیروزی نهایی سر باز ایستادن ندارد.

مردم کردستان پیشگامان آغاز انقلاب بوده‌اند، انقلابی که باید آزادی، برابری و شور زندگی را به مردم ساکن این سرزمین ممکن سازد.

کردستان انقلابی امروز تحت درنده‌ترین فشارهای سرکوبگرانه قرار گرفته است، تمام ابزارهای سرکوب حتی گازهای شیمیایی نیز بر علیه مردمی که با دستان خالی در مقابل ارتجاع حاکم سینه سپر کرده‌اند به‌کار برده می‌شود. آمار قربانیان این سرکوب وحشیانه مدام رو به افزایش است. خیابان‌های بسیاری از شهرهای کردستان به صورت میادین یک جنگ نابرابر، از یک سو رژیمی تا دندان مسلح و از سویی دیگر، مردمی با گلویی پر از فریاد و دست‌های خالی، درآمده است.

در چنین شرایطی ضروری است که مردم مبارز در سراسر ایران به یاری مردم کردستان بشتابند.

ما بدین وسیله از همه‌ی مردم حق‌طلب و آزادیخواه ایران، از کارگران در کارخانه‌ها و مراکز خدماتی، از کارمندان ادارات دولتی و خصوصی، از دانشجویان و دانش‌آموزان و از کسبه و بازاریان می‌خواهیم روز پنج‌شنبه سوم آذرماه در سراسر ایران برای پشتیبانی از مردم کردستان به یک اعتصاب عمومی قاطعانه دست بزنند.

این اعتصاب پیامی محکمی به جمهوری اسلامی خواهد بود که دریابد، مردم کردستان تنها نیستند و به طور واقعی کردستان “چشم وچراغ مردم ایران است”.

از سازمان‌ها، نهادها و مبارزین و فعالین خارج از کشور می‌خواهیم که هرچه در توان دارند برای پیروزی یک اعتصاب عمومی سیاسی شکوهمند به‌کار گیرند.

از عموم مردم کردستان می‌خواهیم که در این روز در همراهی با مردم ایران که به پشتیبانی از آن‌ها چنین حرکتی را برپا داشته‌اند، مانند همیشه به یک اعتصاب عمومی همه‌گیر و قاطعانه دست بزنند.

کمیته مرکزی کومه‌له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سه‌شنبه ١ آذر ١٤٠١

٢٢ نوامبر ٢٠٢٢