حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در رابطه باکشتارکولبران در کردستان

شامگاه یکشنبه ١۵مردادماه ١۴٠٢، نیروهای هنگ‌مرزی در نوسود به سوی گروهی از کولبران آتش گشودندکه در نتیجه آن یک کولبربا نام آسو کریمی از ناحیه سر زخمی و جسدش بعد از نزدیک به ١٩ ساعت پیدا شده است و در همین رابطه ٩ کولبردیگر هم به شدت زخمی شدند.  به گزارش کولبرنیوز هویت شش تن از کولبران زخمی باسامی، احسان رسولی، سلام ویسی،میلادبازانی، نیمااعظمی و هوشیاربازانی و فرشاد احراز شده است. کولبران زخمی جهت مداوا به بیمارستان قدس شهر پاوه منتقل شده‌ و وضعیت عمومی چند تن از این کولبران نامساعدگزارش شده است.

طی یک ماه اخیر دهها کولبر در پی یافتن لقمه نانی برای خود و خانواده هایشان باشلیک عامدانه و بابرنامه آدم کشان جمهوری اسلامی ایران از ارومیه تا اورامانات زخمی و کشته شده اند. متاسفانه آماراین  جنایت روز به روز رو افزایش است. بطور متوسط یکصد نفر در سال جان خود را برای تامین یک زندگی بخور و نمیر در کوره راه های مرزی بر اثر تیراندازی مزدوران رژیم اسلامی از دست داده اند و چند برابر این رقم زخمی و از کارافتاده شده‌اند.

ابعاد فقر و تهیدستی و بیکاری در کردستان آنچنان گسترده است، که حتی چنین خطرات آشکاری که هر لحظه در کمین این زحمتکشان نشسته است آنها را از پرداختن به کولبری باز نمیدارد.کولبری شغل نیست ، کارنیست ، بربریت و بردگی تحمیلی حکومت اسلامی ایران و سودجویی تاجران مرگ و درد و تراژدی است، کولبری نتیجه تبعیض ‌سيستماتيک حکومت اسلامی علیه مردم کردستان است. کولبری نزاعی‌ست بین کارگران کولبر با حاکمان و طبیعت برای زنده ماندن. نزاعی که کولبران را وادار میکندبرای معیشت  و تامین یک لقمە نان بارگبارنیروهای مسلح رژیم، بامین‌های به جامانده از جنگ ایران و عراق، با سقوط از ارتفاعات، با برف، با طوفان، باگرما و با  حمل بارهای سنگین بجنگند.

چراباید مردم ناچار به پذیرش کاردشوار و ناامن کولبری شوند ؟چرا اشتغال

مناسب و کافی در کردستان وجود ندارد تا کارگران ناچار نشوند برای تهیه خرج زندگی بخور و نمیرخانواده هایشان، در زیررگبارگلوله و با عبور از میدان مین، در گرما و سرمای طاقت فرسا کالاها را بر دوش به این سو و آن سوی مرزها برسانند.

با بخش کوچکی از بودجه و هزینه سرکوب و ترور جمهوری اسلامی ایران می توان کار امن و مناسب برای کولبران ایجاد کرد و تراژدی قرن بیست و یکم در کردستان که کولبری باشد برای همیشه پایان داد.

تامین کار یا بیمه بیکاری، یک نیاز عاجل مردم زحمتکش در همه ایران و از جمله در کردستان است. اما تا هر زمانی که این مردم بیکارمجبورند تن به چنین کارهای پرخطری بدهند، باید رژیم را واداشت دست از راهزنی و ازکشتار آنان بردارد.

کومه له ضمن ابراز همدردی باخانواده کولبرجانباخته “آسو کریمی” و آرزوی بهبودی سریع برای زخمی شدگان این جنایت آشکار، اقدامات رژیم اسلامی در کشتارکولبران را به شدت محکوم میکند و در عین حال تاکید میکندکه مردم شهرهای مرزی کردستان، صدای اعتراض و نارضایتی خود را بر علیه جنایات رژیم بلندکنند و اجازه ندهندکه رژیم اسلامی بیش از این  زحمتکشانی را که برای تامین معیشت تن به این کارپر مخاطره میدهند، اینچنین بادرنده خویی قربانی کند.

کمیته مرکزی کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

۱۷مرداد ۱۴۰۲