حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در باره پاسخ قاطع مردم کردستان به بایکوت نمایش انتحاباتی رژیم

روز جمعه دوم اسفند ماه، جمهوری اسلامی یکی از بی رونق ترین نمایشهای انتخاباتی حیات سیاسی 41 ساله خود را به اجرا در آورد. بعضی از کارگزاران رژیم در همان ساعات اولیه پایان رای گیری، در اظهار نظرهای پراکنده ، شکست خود را در کشاندن مردم به پای صندوقهای رای پذیرفته اند. در این میان مردم شهر و روستاهای کردستان با عدم شرکت قاطعانه خود در این نمایش، که نام انتخابات بر آن گذاشته بودند، سهم بزرگی از این پیروزی را به نام خود ثبت کردند و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه نه قاطع خود را به حمهوری اسلامی، اعلام نمودند. هم صدایی مردم کردستان در این روز جلوه دیگری از زنده بودن جنبش انقلابی کردستان بود. توده های مردم با عدم حضور در این نمایش انتخاباتی به همه مردم جهان نشان دادند که این رژیم هیچگونه مشروعیتی ندارد و تنها با توسل به زور حاکمیت خود را بر مردم تحمیل کرده است. بایکوت نمابش انتخاباتی روز جمعه در کردستان، آنچنان قاطعانه و چشمگیر بود، که این بار رژیم حتی با بکار بردن حیله های رایج هم قادر به پرده پوشی آن نبود. کارگزاران رژیم برای پر کردن خلاء حضور مردم در پای صندوقهای رای، نظامیان و مزدوران محلی مستقر در کردستان لباس شخصی پوشاندند و در هر کدام از شهرها در چند حوزه رای گیری جمع کردند تا با گرفتن فیلم و تصاویر جعلی شکست آشکار خود را پرده پوشی نمایند. اما این گونه تقلاها هم نتوانست، تصویر واقعی خلوت بودن حوزه های رای گیری را بپوشاند.
انتخابات در طول حیات جمهوری اسلامی هیچگاه ربطی به آزادی و حق رای مردم نداشته است و اساسا میدان رقابت-های درونی جناح¬های رژیم بوده اند. در این میدان هر کدام از جناح¬ها از رای مردم برای تحت فشار قرار دادن جناح مقابل و از تسلط خود بر ارگان¬های اجرایی برای تقلب در انتخابات، همزمان استفاده کرده¬اند. اما این بار این نمایش انتخاباتی حتی این کارکرد را هم نداشت. خامنه ای و سپاه پاسداران، خواهان تشکیل مجلسی بودند که در آن همه اعضاء آن یک دست باشند و هماهنگ به ساز آنها برقصند. به همین منظور حتی به رقبای سنتی خود هم اجازه ندادند که در این نمایش شرکت کنند.
مردم مبارز کردستان به ندای بایکوت کردن و رسوا کردن نمایش انتخاباتی رژیم در روز جمعه دوم اسفند، قاطعا پاسخ مثبت دادند و با نرفتن به پای صندوق های رأی برگی دیگر از تاریخ مبارزات خستگی ناپذیر خود علیه رژیم جمهوری اسلامی را ورق زدند. ما این پیروزی را به مردم مبارز کردستان تبریک می گوئیم و اطمینان داریم که این مردم، دوش به دوش توده های کارگر و زحمتکش هم سرنوشت خود در سراسر ایران، از یک پیروزی به پیروزی دیگر، تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تا ایجاد جامعه آزاد و مرفه و برابر فردا، به پیشروی خود ادامه خواهند داد.

کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

دوم اسفند ماه ١٣٩٨

 

چند ویدیو دریافتی که پاسخ قاطع مردم کردستان به بایکوت نمایش انتحاباتی رژیم را نشان میدهد