حزب کمونیست ایران

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

در رابطه با تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی برای جنگی کردن فضای شهرهای کردستان

مردم مبارز و آزادیخواه!
هم‌چنانکه مطلع هستید حکومت جمهوری اسلامی در چند روز اخیر با خشونت و درندگی بیشتری دست به سرکوب و کشتار معترضین و حتی رهگذران در خیابان‌ها زده و متاسفانه آمار جانباختگان کردستان در همین سه، چهار روز اخیر از سی نفر گذشته و صدها تن زخمی شده‌اند. سرکوب در شهرها و ماجراجویی‌های نظامی در خارج مرزها علیه مردم کردستان ابعاد جدیدی گرفته است . تجمع نیرو در مرزهای اقلیم کردستان و تهدید به حمله زمینی نمونه  آن  در کنار لشکر کشی نظامی به شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، سنندج و غیره در چند روز گذشته است. نیروهای سرکوبگر رژیم با سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین و با به پرواز در آوردن هیلکوپترهای نظامی و پهبادها بر فراز شهرها یک فضای جنگی را بر مردم و شهرهای کردستان تحمیل کرده‌اند. در کنار این تحرکات، اعلام موجودیت گروه مسلح بدون هویتی را شاهد هستیم که هیچ حزب سیاسی شناخته شده و فعال در کردستان مسئولیت اَعمال آن‌ها را بر عهده نمی گیرد و عملاً به تحقق هدف جمهوری اسلامی در نظامی کردن فضای شهر خدمت می کنند.
همه شواهد نشان از آن دارد که حکومت اسلامی در صدد کشتار بیشتر مردم بی‌دفاع و معترض کردستان است. حکومت حتی برق، آب و اینترنت بخش‌هایی از شهر مهاباد و دیگر مناطق کردستان را هرازگاهی قطع  کرده و دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی، بسیار دشوار شده است.  کردستان سنگر محکم مبارزه علیه ارتجاع اسلامی بوده و در دو ماه گذشته هم تمامی شهرها و حتی تعدادی از روستاها، میدان مبارزه مردم شریف و آزادیخواه علیه نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی هستند .اعتصابات، اعتراضات و پیگیری خواستهای آزادیخواهانه، دموکراتیک و برابری طلبانه، خشم و کینه حاکمان رژیم اسلامی از مردم و احزاب کردستان را به سطح بسیار بالاتری کشانده است. 
مردم کردستان در هم سرنوشتی با دیگر مردم ایران، خواهان تحقق حقوق انسانی و اولیه خود از جمله آزادی، برابری، عدالت و سرنگونی حکومت اسلامی هستند. 
حال که توطئه‌های رژیم برای ایجاد تفرقه به بهانه‌های مذهبی و ملی در کردستان و در کل ایران با شکست روبرو شده است و مردم مهاباد شعار می دهند : «کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری»، در صدد است با دست زدن به خشونت بیشتر، مردم کردستان را مرعوب و به سکوت بکشاند  و زمینه را برای سرکوب خیزش مردم در بقیه نقاط ایران فراهم کند. 
ما همه مردم شریف و آزادیخواه ایران، افکار عمومی جهانی، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، شخصیت‌ها و فعالین فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی را به حمایت از مردم کردستان فرا می‌خوانیم . 
خنثی نمودن توطئه‌های حکومت اسلامی در کردستان توان مبارزه و مقاومت در کل کشور را افزایش داده و هم سرنوشتی مردم ایران را تقویت خواهد کرد. 
زنده باد اتحاد مبارزاتی مردم کردستان با بقیه آزادیخواهان و مردم شریف ایران

کمیته مرکزی کومەله _ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
۲۹ آبان ۱۴۰۱
٢٠نوامبر ٢٠٢٢